logotypy-ue

Archiwum dla 1 lipca 2019

Zapytanie 158/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-01 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-06-28 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Nano Innovation Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Sienkiewicza 46 lok. 56, 15-004 Białystok NIP: 9662118679 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Określenie możliwości nasycenia wody nanopęcherzykami wodoru wraz ze wskazaniem poziomu nasycenia…

Czytaj więcej