logotypy-ue

Archiwum dla 27 sierpnia 2019

Zapytanie 233/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Asamed Sp.z o.o. Adres: ul. gen. Władysława Andersa 42,15-113 Białystok NIP: 7772511336 Opis przedmiotu zamówienia: I. Opis urządzenia, którego dotyczą prace badawczo-rozwojowe będące przedmiotem zamówienia. Urządzenie z nieinwazyjną metodą terapii EIMS (External Impulsive Muscle Stimulation) Nową, nieinwazyjną metodą walki z niekontrolowanym,…

Czytaj więcej

Zapytanie 232/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Nano Innovation Group Sp. z o.o. Adres: Sienkiewicza 46 lok. 56, 15-004 Białystok NIP: 9662118679 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Określenie możliwości wprowadzenia tlenu w postaci nanopęcherzyków do wody w otwartym zbiorniku, na…

Czytaj więcej

Zapytanie 231/2019

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Nano Innovation Group Sp. z o.o. Adres: Sienkiewicza 46 lok. 56, 15-004 Białystok NIP: 9662118679 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Określenie możliwości nasycenia wody nanopęcherzykami wodoru wraz ze wskazaniem poziomu nasycenia i zakresu…

Czytaj więcej

Zapytanie 230/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Net Group Jerzy Karasiuk Adres: ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze NIP: 5441142111 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej mającej na celu wytworzenie prototypu rozwiązania (oprogramowania) odwzorowującego współzależności pomiędzy parametrami działalności operacyjnej i finansowej zakładu ubezpieczeń, służącego wsparciu…

Czytaj więcej

Zapytanie 229/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Net Group Jerzy Karasiuk Adres: ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze NIP: 5441142111 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza, mająca na celu opracowanie nowej metodyki zarządzania poziomem konkurencyjności oferty ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC) zakładu ubezpieczeń, uwzględniającej pomiary efektywności rynku…

Czytaj więcej