logotypy-ue

Archiwum dla 9 września 2019

Zapytanie 241/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-09 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-09 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 31A , 15-337 Białystok NIP: 5421013066 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu procedury zgłoszenia wynalazku dotyczącego uszlachetnionego opakowania kartonowego posiadającego zabezpieczenie wykonane z materiałów w…

Czytaj więcej

Zapytanie 240/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-09 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-09 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 31A , 15-337 Białystok NIP: 5421013066 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych obejmujących eksperymentalne prace rozwojowe nad koncepcją wykonania zabezpieczeń i uszlachetnień na…

Czytaj więcej