logotypy-ue

Archiwum dla 11 września 2019

Zapytanie 245/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-11 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: ASK Nieruchomości sc, Karol Serwatko, Alicja Serwatko Adres: ul. Adama Mickiewicza 32/22, 15-232 Białystok NIP: 5423280788 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu indywidualnego oprogramowania informatycznego związanego z przetwarzaniem danych na platformie askdom.pl.

Czytaj więcej

Zapytanie 244/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-11 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: VIDIKOM Sp. z o.o. Adres: Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2/58, 15-888 Białystok NIP: 966-210-41-11 Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja zakłada przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego systemu IT dla branży dewelopersko/budowlanej mającej za zadanie usprawnienie procesów obiegu dokumentów m.in. rejestracji,…

Czytaj więcej