logotypy-ue
rozpoczęcie naboru

3 czerwca 2019r. – rozpoczęcie naboru wniosków o granty

Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2019r. nastąpi rozpoczęcie naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8. Wszelkie informacje na temat zasad naboru wniosków, Regulaminu powierzania grantów, zasad kwalifikowalności itp. znajdują się na stronie projektu oraz udzielane są telefonicznie, mailowo bądź bezpośrednio w Biurze Projektu.

Zapraszamy do kontaktu z personelem projektu.

Projekt „Granty na badania i rozwój” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.