logotypy-ue
Konferencja prasowa projektu Granty na badania i rozwój

Konferencja prasowa projektu „Granty na badania i rozwój”

W dniu 5 kwietnia 2019r. w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Prezesa PFRR Andrzeja Parafiniuka i Wiceprezesa PFRR Marka Dźwigaja, na której został podany do publicznej wiadomości fakt zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy PFRR a Województwem Podlaskim, na  realizację projektu „Granty na badania i rozwój” z Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lokalne media jako pierwsze mogły zapoznać się z zarysem nowego Projektu. To już drugi projekt grantowy realizowany przez PFRR w zakresie udzielania wsparcia na działalność badawczo-rozwojową podlaskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiceprezes PFRR Marek Dźwigaj wskazał główne założenia nowego Projektu, omówił też doświadczenia z realizacji zakończonego już projektu „Granty na badania i innowacje”.