logotypy-ue

Koniec naboru wniosków o powierzenie grantów

Informujemy, że z dniem 30 września 2019r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”.

Druga edycja projektu grantowego potwierdziła, że podlascy przedsiębiorcy nadal potrzebują wsparcia w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wystarczyło zaledwie 4 miesiące, by został rozdysponowany cały budżet projektu – blisko 9mln zł na projekty rozwojowe. Do końca września do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wpłynęły 164 wnioski o powierzenie grantu, z czego zawarto już 49 umów. Kolejne umowy są w trakcie podpisywania.