logotypy-ue

Ważna informacja dla Wnioskodawców.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi warunków ubiegania się o grant, uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 2.4 Regulaminu Powierzania grantów na badania i rozwój, przedsiębiorca może ubiegać się o powierzenie więcej niż jednego grantu pod warunkiem, że granty dotyczą odrębnych projektów rozwojowych.

Projekt jest przedsięwzięciem celowym, wyodrębnionym z innych działań, specjalnie i unikalnie zorganizowanym, wynikającym z przeprowadzonej diagnozy, przyjętej strategii, uwzględniający specyficzne uwarunkowania rynkowe i ryzyka oraz realizującym cele biznesowe.

Przedmiotem projektu może być określona grupa produktowa lub asortymentowa. Projekt może także składać się z wielu etapów i działań, których nie należy utożsamiać z odrębnymi projektami.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że prace badawcze i rozwojowe, realizowane w ramach projektu, muszą być związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług tj. z innowacją produktową lub procesową. Nie są innowacją zmiany w produktach lub technologii, które nie mają atrybutu istotności.