logotypy-ue

Wznowienie naboru grantów

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 kwietnia 2020 r. zostanie wznowiony nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Wnioski będą przyjmowane od dnia 14 kwietnia 2020 r. w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8.

Wszelkie informacje na temat zasad naboru wniosków, Regulaminu powierzania grantów, zasad kwalifikowalności itp. znajdują się na stronie projektu pod adresem: grantynarozwoj.pl oraz udzielane są telefonicznie i mailowo  (ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa unikamy spotkań osobistych).


Projekt „Granty na badania i rozwój” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.