logotypy-ue

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 316/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-24

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-24

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: PRZEMYSŁAW ŚREDZIŃSKI

Adres: SZOSA BARANOWICKA 40/13, 15-521 ZAŚCIANKI

NIP: 9662056122

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu nowego projektu – urządzenia przeznaczonego do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych na detektorach gazów wymagających zakresu temperatur różnych od temperatury otoczenia i ustalonej oraz wilgotności na rzeczy firmy Przemysław Średziński. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, którego późniejsze zastosowanie przyczyni się do innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Przemysław Średziński. (więcej…)

Zapytanie 315/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Petram Konrad Piekarski

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 412

NIP: 8481709318

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej, której zakres obejmuje prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem materiału budowlanego mogącego służyć do późniejszego wytwarzania drewnianej przegrody budowlanej ochach konstrukcyjnych wykonanej z drewna masywnego warstwowego. (więcej…)

Zapytanie 314/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: D-TECH sp. z o.o.

Adres: ul. gen. Władysława Andersa 40 A, 15-113 Białystok

NIP: 9662097109

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu licencji, w licencjonowaniu grupowym, pochodzących z polskiego kanału dystrybucji, niezbędnych dla przeprowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy następujące licencje zgodne z zamówieniem: (więcej…)

Zapytanie 313/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: D-TECH sp. z o.o.

Adres: ul. gen. Władysława Andersa 40 A, 15-113 Białystok

NIP: 9662097109

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest przeprowadzenie i dostarczenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaprojektowania oraz wykonania partii testowej 300 sztuk mikroczujników do pomiaru charakteru pracy maszyny ze względu na pobierany prąd, charakterystyki pracy maszyny ze względu na jej drgania oraz środowiska pracy maszyny w postaci temperatury i wilgotności. Specyfikację stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. (więcej…)

Zapytanie 312/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-16

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-16

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: GRAFS Paweł Żyłkowski

Adres: Hryniewicze 16, 15-378 Białystok

NIP: 9661926377

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie i dostarczenie wyników prac badawczo-rozwojowych pod tytułem „Certyfikacja znakiem CE maszyny do ostrzenia noży przemysłowych GRAFS GR180”.
Wyniki prac B+R muszą obejmować: Przeprowadzenie certyfikacji znakiem CE dla istniejącego prototypu maszyny do ostrzenia noży przemysłowych. (więcej…)

Zapytanie 311/2020

Zapytanie zostało anulowane dnia 16.04.2020r. (więcej…)

Zapytanie 310/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Pośrednictwo Ejsmont Bogdan

Adres: ul. Pieczurki 51, 15-198 Białystok

NIP: 5422301382

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe i opracowanie prototypu elementu prefabrykowanego średniowymiarowego ze styropianu, wykończonego siatką z włókna szklanego na kleju, łączonego metodą obce pióro. (więcej…)

Zapytanie 309/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-10

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: PODLASKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH PROGRES

Adres: ul. Notecka 14, 15-161 Białystok

NIP: 9662058397

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem prac badawczych jest opracowanie nowych metod zabezpieczania i zdobnictwa 3-wymiarowych (przestrzennych) liter, lóg i innych materiałów reklamowych wykonanych ze styroduru (pianka XPS) za pomocą powłok epoksydowych, poliuretanowych i akrylowych z wypełniaczem mineralnym oraz innych zaproponowanych podczas prac badawczych. (więcej…)

Zapytanie 308/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-10

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-10

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: BXPRESS SP. z o.o.

Adres: Polowa 9A

NIP: 5423228345

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie aplikacji do inteligentnego zarządzania w lokalu gastronomicznym zamówieniami przyjmowanymi telefonicznie (Foregastro Call Center). (więcej…)

Zapytanie 307/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-10

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Literalis Janina Kuczmarska

Adres: ul. Notecka 14, 15-161 Białystok

NIP: 966 141 61 33

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo – rozwojowych związanych z zaprojektowaniem konstrukcji, wykonaniu prototypu oraz stworzenie oprogramowania sterującego do inteligentnej recepcji hotelowej zasilanej ze źródeł odnawialnych, która zastąpi tradycyjne recepcje hotelowe obsługiwane przez personel hotelowy.
W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, którego późniejsze zastosowanie przyczyni się do innowacji produktowej. Zakładane jest przekazanie praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania oraz praw do wykorzystania w produkcji wszystkich opracowanych sposobów funkcjonowania inteligentnej recepcji hotelowej.
(więcej…)