logotypy-ue

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 306/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-10

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Przemysław Średziński

Adres: ul. Szosa Baranowicka 40/13, 15-521 Zaścianki

NIP: 9662056122

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu nowego produktu – automatycznego dystrybutora płynu do spryskiwaczy na rzecz firmy Przemysław Średziński. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, którego późniejsze zastosowanie przyczyni się do innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Przemysław Średziński. (więcej…)

Zapytanie 305/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Asami Sp. z o.o.

Adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

NIP: 9662106512

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem postępowania jest nabycie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania prototypu systemu Real Time Location System pozwalającego na lokalizację wózków widłowych w hali produkcyjnej z dokładnością do 50 cm. (więcej…)

Zapytanie 304/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ASAMI Sp. z o.o.

Adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

NIP: 9662106512

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem postępowania jest nabycie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania prototypu ulepszonych motoreduktorów, stanowiących napęd członów KOBOTA (przemysłowego robota współpracującego). (więcej…)

Zapytanie 303/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: STANDBY Jakub Koczewski

Adres: ul. Wenecka 24, 15-634 Białystok

NIP: 542-250-77-87

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem oprogramowania umożliwiającego zarządzanie automatyką budynkową wraz z przekazaniem praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania. (więcej…)

Zapytanie 302/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: UMUMU Sławomir Mojsiuszko

Adres: ul. Końcowa 25, 15-697 Białystok

NIP: 542 136 68 82

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zintegrowanego systemu do zdalnego monitorowania i analizy parametrów panujących w pszczelim ulu, pozwalającego na stałą kontrolę warunków decydujących o zdrowiu roju i wydajności hodowli, obsługiwanego przez użytkownika z dowolnego miejsca bez konieczności odwiedzania pasieki, oraz zasilanego energią odnawialną. (więcej…)

Zapytanie 301/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: GoApps Sp. z o.o.

Adres: ul. K.S. Wyszyńskiego 2/1 lokal 309, 15- 888 Białystok

NIP: 542 322 53 35

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie i dostarczenie wyników prac badawczo-rozwojowych pod tytułem „Analizator sylwetki 360 stopni”. Wyniki prac B+R muszą obejmować: dokumentację techniczną, technologiczną oraz działający prototyp urządzenia. (więcej…)

Zapytanie 300/2020

Zapytanie zostało anulowane dnia 2020-07-17

(więcej…)

Zapytanie 299/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: RE Sp. z o.o.

Adres: ul. Kolejowa 12e, 15-701 Białystok

NIP: 542 336 36 17

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu prototypu inteligentnej skrzynki na klucze do samochodów zasilanej ze źródeł odnawialnych montowanej na zewnątrz, przygotowanej do wyposażenia w klawiaturę numeryczną lub czytnik rfid i zamki elektromagnetyczne umożliwiające dostęp do zawartości tylko przez posiadaczy karty rfid lub indywidualnego kodu dostępu. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, którego późniejsze zastosowanie przyczyni się do innowacji produktowej w przedsiębiorstwie. (więcej…)

Zapytanie 298/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ELWAS Michał Waśkiewicz

Adres: ul. Kredytowa 28, 15-336 Białystok

NIP: 5422796745

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i zaprogramowaniu prototypu nowego produktu – trackera do automatycznych pomiarów fotometrem słonecznym. Urządzenie to powinno umożliwiać automatyczne śledzenie tarczy słonecznej zamontowanym fotometrem słonecznym bądź innym urządzeniem w zaprogramowanych godzinach pod warunkiem dobrej widoczności (bezchmurne niebo). (więcej…)

Zapytanie 297/2020

W dniu 8 kwietnia poniższe zapytanie zostało anulowane przez zamawiającego. (więcej…)