logotypy-ue
Seminarium Granty na badania

Seminarium „Granty na badania i rozwój”, Łomża, 29.05.2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne seminarium jak skutecznie pozyskać grant z projektu „Granty na badania i rozwój”, które odbędzie się 29 maja 2019r. (środa) w Parku Przemysłowym Łomża, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 w Łomży.

Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad naboru wniosków o powierzenie grantu – omówienie kto może się ubiegać o grant oraz na co, ile i jak można go pozyskać.

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i planujących jej rozwój na terenie województwa podlaskiego.

Przekazane w trakcie spotkania informacje będą stanowić kompendium wiedzy na temat projektu ”Granty na badania i rozwój” w praktycznym wymiarze – zostanie zaprezentowane krok po kroku jak pozyskać grant – od pomysłu rozwoju firmy do wypłaty grantu.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – merytoryczny personel projektu Granty na badania i rozwój”.

Rejestracja

Rejestracja na seminarium prowadzona jest przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży do dnia 24.05.2019r. za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o spotkaniu można uzyskać pod numerami telefonicznymi:

 • tel: 86 216 33 26 (LPIFE w Łomży)
 • tel: 86 473 53 20 (LPIFE w Łomży)
 • tel: 85 653 72 04 (PFRR)

Program seminarium

 • 09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.15 Rozpoczęcie spotkania. Powitanie uczestników
 • 10.15 – 10.30 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE
 • 10.30 – 13.00 Prezentacja Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – podstawowe informacje o projekcie:
  • Kto może uzyskać grant? – omówienie kryteriów podmiotowych
  • Na co można pozyskać grant? – omówienie zakresu przedsięwzięć objętych dofinansowaniem oraz katalogu wydatków kwalifikowanych
  • Ile można otrzymać w ramach jednego grantu? – omówienie zasad ustalania możliwego pułapu dofinansowania
  • Jak pozyskać grant? – omówienie kroków od aplikowania do wypłaty grantu
  • prawidłowa realizacja pozytywnie rozpatrzonego wniosku aplikacyjnego,
  • rozliczenie otrzymanego grantu
 • 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
 • 13.00 – 14.00 Sesja pytań i odpowiedzi