logotypy-ue

Archiwum dla 24 lipca 2019

Zapytanie 192/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-24 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-24 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PU-H „PROMIT” Lucjan Tymiński Adres: ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok NIP: 542-177-37-07 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na ocenie potrzeb, rentowności, możliwości technologicznych, przeprowadzeniu testów w zakresie usprawnienia procesów realizacji zgłoszeń serwisowych oraz organizacji nadzoru i…

Czytaj więcej

Zapytanie 191/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-24 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-24 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo NIP: 718-002-68-02 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania założeń, wymagań i projektu elementu ściennego modułowego z Autoklawizowanego…

Czytaj więcej