logotypy-ue

Archiwum dla Sierpień 2019

Zapytanie 236/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-30 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-30 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: RDT Marcin Reduta Adres: ul. Kapralska 22/1, 15-140 Białystok (Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności: ul. Zacisze 7, 15-138 Białystok) NIP: 5423013716 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie klasy CAM, instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz wdrożenie postprocesora…

Czytaj więcej

Zapytanie 235/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-29 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-29 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: AQUA-SOFT spółka cywilna Adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok NIP: 5423119863 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla kontenerowej stacji uzdatniania wody podziemnej, infiltracyjnej i powierzchniowej. Zakres badań obejmować będzie następujące procesy…

Czytaj więcej

Zapytanie 234/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-28 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-28 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Smart Faktor S.A. Adres: ul. Żurawia 71 lok. 404, 15-540 Białystok NIP: 5213779174 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem prototypu mobilnej aplikacji dedykowanej umożliwiającej automatyczne kwotowanie kosztów, procesowanie wniosku o nadanie limitu dla…

Czytaj więcej

Zapytanie 233/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Asamed Sp.z o.o. Adres: ul. gen. Władysława Andersa 42,15-113 Białystok NIP: 7772511336 Opis przedmiotu zamówienia: I. Opis urządzenia, którego dotyczą prace badawczo-rozwojowe będące przedmiotem zamówienia. Urządzenie z nieinwazyjną metodą terapii EIMS (External Impulsive Muscle Stimulation) Nową, nieinwazyjną metodą walki z niekontrolowanym,…

Czytaj więcej

Zapytanie 232/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Nano Innovation Group Sp. z o.o. Adres: Sienkiewicza 46 lok. 56, 15-004 Białystok NIP: 9662118679 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Określenie możliwości wprowadzenia tlenu w postaci nanopęcherzyków do wody w otwartym zbiorniku, na…

Czytaj więcej

Zapytanie 231/2019

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Nano Innovation Group Sp. z o.o. Adres: Sienkiewicza 46 lok. 56, 15-004 Białystok NIP: 9662118679 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Określenie możliwości nasycenia wody nanopęcherzykami wodoru wraz ze wskazaniem poziomu nasycenia i zakresu…

Czytaj więcej

Zapytanie 230/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Net Group Jerzy Karasiuk Adres: ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze NIP: 5441142111 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej mającej na celu wytworzenie prototypu rozwiązania (oprogramowania) odwzorowującego współzależności pomiędzy parametrami działalności operacyjnej i finansowej zakładu ubezpieczeń, służącego wsparciu…

Czytaj więcej

Zapytanie 229/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Net Group Jerzy Karasiuk Adres: ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze NIP: 5441142111 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza, mająca na celu opracowanie nowej metodyki zarządzania poziomem konkurencyjności oferty ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC) zakładu ubezpieczeń, uwzględniającej pomiary efektywności rynku…

Czytaj więcej

Zapytanie 228/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: ELWAS Michał Waśkiewicz Adres: ul. Kredytowa 28, 15-336 Białystok NIP: 542-279-67-45 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i zaprogramowaniu prototypu nowego produktu – rejestratora danych środowiskowych z zasilaniem solarnym.

Czytaj więcej

Zapytanie 227/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: INWEST–PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś spółka jawna Adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok NIP: 9662089558 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace badawczo–rozwojowe dotyczące stworzenia i przebadania króćców do rur wentylacyjnych, karbowanych o średnicy 50, 63, 75, 90 mm montowanych w skrzynkach…

Czytaj więcej