logotypy-ue

Archiwum dla 26 września 2019

Zapytanie 275/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: GRAFS Paweł Żyłkowski Adres: Hryniewicze 16, 15-378 Białystok NIP: 9661926377 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe i wykonanie prototypu korpusu i suportu maszyny CNC – automatycznej szlifierki do ostrzenia noży listwowych, z uchylnym stołem elektromagnetycznym. Maszyna musi…

Czytaj więcej

Zapytanie 274/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: GRAFS Paweł Żyłkowski Adres: Hryniewicze 16, 15-378 Białystok NIP: 9661926377 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe, opracowanie projektu oraz dokumentacji technicznej prototypu maszyny CNC – automatycznej szlifierki do ostrzenia noży listwowych, z uchylnym stołem elektromagnetycznym. Maszyna musi…

Czytaj więcej

Zapytanie 273/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: GRAFS Paweł Żyłkowski Adres: Hryniewicze 16, 15-378 Białystok NIP: 9661926377 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe, opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie stołów elektromagnetycznych do prototypu maszyny CNC – automatycznej szlifierki do ostrzenia noży listwowych, z uchylnym stołem…

Czytaj więcej

Zapytanie 272/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Best-Light Karina Renata Wiśniewska Adres: 15-820 Białystok ul. Zagórna 19/29 NIP: 776-127-79-19 Opis przedmiotu zamówienia: PROJEKT I WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO STEROWNIKA DO STEROWANIA KLIENCKIMI PRZEPOMPOWNIAMI W KANALIZACYJNYM SYSTEMIE NISKOCIŚNIENIOWYM WRAZ Z OPRACOWANIEM I NAPISANIEM PROGRAMU DZIAŁAJĄCEGO W ŚRODOWISKU WINDOWS DO SERWISOWANIA I…

Czytaj więcej

Zapytanie 269/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-25 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński Adres: ul.Przemysłowa 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie NIP: 722-10-32-901 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy tworzeniu silosów z blachy falistej ocynkowanej przeznaczonych do składowania materiałów sypkich, obejmujących swoim zakresem wykonanie…

Czytaj więcej